ผู้ผลิตเครื่องเล่นสนาม เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ยิมนาสติกสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก และมีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี eibe ได้รับการรับรองการบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 โดยผลิตภัณฑ์ eibe มีคุณภาพตามชั้นมาตรฐานยุโรป EN 1176/77 FSC Certified (Forest Stewardship Council) LGA Certificate ตลอดจนRAL Award Certificate

The eibe brand has, for many decades, been synonymous with credibility, integrity and quality; values that ultimately deliver outstanding products that entertain, engage and educate. Our worldwide distribution network covers Austria, Switzerland, the Netherlands, Belgium, the UK, as well as regional dealers.

eibe stands for comprehensive furnishings and play concepts in the professional field that are made for the well-being of the users for movement, play and fun.

รายละเอียดสินค้า
eibe catalogue 2011/2012 (235 MB)
สอบถามรายละเอียดข้อมูลและราคาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ธนพลวานิช จากัด