Home > No Man Can Tame The Ocean
 
No Man Can Tame The Ocean
 
 
 
 

     การควบแน่นของความชื้นภายในตู้คอนเทนเนอร์เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้สินค้าส่งออกทางทะเลได้รับความเสียหาย เช่น สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารและยา สินค้าประเภทเซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์ ผลิตภัณฑ์เคมี ตลอดจนผลิตภัณฑโลหะต่างๆ เป็นต้น

     การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้อากาศมีการดูดซับความชื้นในระดับที่แตกต่างกันไป อากาศที่ "ร้อน" สามารถดูดซับความชื้นได้มากว่าอากาศที่ "เย็น" เมื่ออากาศเย็นลง ความชื้นจะเปลี่ยนสถานะจากไอน้ำ เป็นหยดน้ำตามบริเวณเพดานหรือผนังตู้คอนเทนเนอร์และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวสินค้าได้โดยตรง หรือทำให้ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ลดลง และไม่สามารถรองรับน้ำหนักของสินค้าได้

     การใช้สารดูดความชื้นที่เหมาะสมภายในบรรจุภัณฑ์หรือตู้คอนเทนเนอร์ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการป้องการความเสียหายของสินค้าจากความชื้น
ในการส่งออกสินค้าทางทะเล

 
 
 
 
794 Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
tel: +66 (0) 2 294 2239, (0) 2 294 1664-5 fax: +66 (0) 2 294 2240
 e-mail: info@tanapolvanich.com